[VIDEO] Reyd sa PDT/SOT ng 49th IB sa Brgy Maot, Labo, Camarines Norte
June 20, 2012

Resize text: A+ A- Reset

Matagumpay na ni-reyd ng Armando Catapia Command-BHB ang isang Peace and Development Team ng 49th IB na nakabase sa barangay hall ng Maot, bayan ng Labo. Nakasamsam ng anim na M16 armalayt at isang K3 SAW machine gun, at isang cal. 45 mula sa pasistang tropa ng 49th IB. Magtatatlong buwan nang nakabase sa barangay hall ang nasabing PDT, habang naghahasik ng teror sa hanay ng taumbaryo, at iba pang mga pakulong aktibidad upang presyurin at tangkang wasakin ang suporta ng mamamayan para sa rebolusyonaryong kilusan.

Read original statement